Generalforsamling

Cappelensgate borettslag avholdt generalforsamling 8. mars 2022.

Nytt styre er:

Styreleder: Ingeborg Thirud

Styremedlemmer: Jonny Benjaminsen og Trine Opsahl Sivertsen

Vara: Lill Jensen