Om oss

Cappelensgate borettslag ble bygget i 2012 og består av 37 leiligheter. Leilighetenes størrelse varierer fra 49 m2 til 114 m2

Nøkkelopplysninger om Borettslaget:

Organisasjonsnummer: 998 061 423
Stiftet: 10.2.2012
Antall boliger: 37
Forretningsfører: NBBO

Aktuelle dokumenter:

Her finner du dokumenter som gir viktig informasjon til alle som bor i Cappelensgate Borettslag

Valgkomite – instruks

Valgkomiteen velges for ett år ad gangen på generalforsamlingen. Valgkomiteen skal fremme forslag på valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlem for generalforsamlingen.

IN-ordningen


Husordensregler vedlegg, Arrangement


Husordensregler

For å skape best mulig trivsel i borettslaget er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker samtidig som vi har plikt til å respektere andre. Husordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med det

Vedtekter

Vedtektene er er våre interne regler som eierne plikter å rette seg etter. Her finner du blant annet informasjon om fordeling av vedlikeholdsansvar. Vedtektene fastsettes av generalforsamlingen / årsmøtet.