B

Balkonger:
Flatene på balkong er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte andelseier.  Trepanelene skal beises med Trebitt oljebeis, Jotun standard. Farge: Kastanje 0682

Borettslagsloven:
Det er lov om burettslag som regulerer organiseringen, driften, ansvarsforhold, osv. for borettslag. Denne loven kan man finne i sin helhet på www.lovdata.no

Boligbyggelag:
Et boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som har som formål å skaffe sine medlemmer bolig. Cappelensgate borettslag er tilknyttet NBBO som også er forretningsfører. Det vil si at medlemmer i NBBO har forkjøpsrett når du skal selge din bolig. Som andelseier i borettslaget er du også pliktig å ha medlemskap i NBBO.

 Alle leiligheter er utstyrt med en brannslange eller et brannslukningsapparat. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten.

Brannvarsling:
Det er montert røykvarsler i alle leiligheter. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten. I Cappelensgate borettslag koblet til sentral som har direkte varsling til brannvesenet. Fagperson tester anlegget regelmessig.

Bruksoverlating (utleie eller utlån):
Hvis du som eier ikke ønsker eller kan bo i boligen, kan du på visse vilkår overlate bruken til andre. Sjekk vedtektene eller ta kontakt med styret for å få mer informasjon om dette.