I

Informasjon fra styret:
Styret informerer ved jevnlige informasjonsskriv som legges i den enkeltes postkasse. Korte ad hoc og individuelle informasjoner sendes på SMS eller e-post. Styret bruker siden For Beboere til intern informasjon som ikke egner seg på de offentlige sidene. Her legges det også ut bilde fra borettslagets interne liv. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Innboforsikring:
Borettslaget har felles bygningsforsikring. Andelseier må tegne egen innboforsikring.

Internett:
Borettslaget har felles løsning for bredbånd. Andelseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet. Cappelensgate borettslag bruker Viken fiber/Altibox

IN-ordning:
Borettslaget har inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det betyr at du kan betale hele eller deler av fellesgjelden som er knyttet til din bolig. Nedbetalingen kan skje i forbindelse med avdrag på felleslånet, og du får lavere felleskostnader fordi du ikke lenger betaler renter og avdrag på lånet.  Nyeste informasjon fra NBBO om IN ordningen finnes på siden For Beboere. Ta kontakt med NBBO for å få vite med om IN-ordningen.