N

Nabovarsel

Beboere er velkommen til å invitere sine gjester til takparken. Ved større selskap: Heng opp et nabovarsel på oppslagstavlene.

Husk den generelle regelen om ro mellom kl. 23.00 og 07.00, jfr. Husordensreglene