O

Overflatebehandling:
De andelseiere som har terrasse er ansvarlig for overflatebehandling av denne.  Vedlikehold av balkonger hører på samme måte til den enkelte andelseier.