P

Parkering:
Det er begrenset med parkeringsplasser i borettslaget. Av hensyn til fri ferdsel er det ikke lov til å parkere på andre steder enn på oppmerkede områder. Borettslaget har ingen gjesteplasser.

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i inngangspartiene, Albumsgate eller Cappelensgate. Disse skal benyttes. Styret bestiller navneskilt.