S

Snøbrøyting:
Drammen kommune foretar snørydding i vårt område. Det gjelder også fortau.

Sykkelparkering

Borettslaget har egen sykkelparkering i tilknytning til garasjekjelleren

Styret:
Styret består av tre faste medlemmer og ett varamedlem. Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til å fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.