T

Takparken kan du reservere for dine egne private arrangement. Heng opp et nabovarsel på oppslagstavle i Albumsgate. Angi dato og klokkeslett for arrangementet.

Husk den generelle regelen om ro mellom kl. 23.00 og 07.00