Wifi i kjeller

Dersom din telefon støtter wifi samtaler kan du nå ha full dekning i kjelleren Passord: 3016147!

Les mer

Forsikring-egenandel

Egenandel ved bruk av borettslagets forsikring Vår forsikring kan i enkelte tilfelle dekke skader som skjer inne i hver leilighet. Dette gjelder skade på fastmontert utstyr som ikke dekkes av den enkeltes innboforsikring. Ved skader som dekkes av borettslagets forsikringsselskap er det generelt en egenandel på kr. 10 000. For glasskader hvor det kun er…

Les mer

Garasjeplass, leie og utleie

De fleste andelseiere har garasjeplass. Har du en plass du ikke bruker? Har du behov for mer enn en plass? Ledig plass skal primært leies ut til våre egne beboere. Meld ledig plass til styrets e-post: styret@cappelensgate.no Har du behov for plass, meld dette til styrets e-post: styret@cappelensgate.no Leie skjer til markedspris. Kontrakt inngås på…

Les mer

Brannvern

Brannvern er en viktig del av vårt HMS-arbeide. Vårt borettslag har automatisk brannalarmsystem koblet direkte opp mot brannvesenet. Vi har også en evakueringsliste liggende til brannvesenet med opplysninger om hvem som bor hvor. Listen opplyser også om hvilke beboere som trenger ekstra hjelp til å evakuere bygningen. Husk å gi beskjed til styret om du…

Les mer

Oppbevaring i garasjekjeller

Det er ikke tillatt å oppbevare gjenstander på de enkelte parkeringsplassene i kjelleren. Dette strider både mot våre forsikringsavtaler, våre brannvedtekter og våre generelle ordensregler. Slike gjenstander skal oppbevares i de respektive boder eller på anvist plass i kjeller. I tillegg er det absolutt forbudt å oppbevare gassflasker, bensin eller annet brennbart både i parkeringskjeller…

Les mer

Parkering motorsykler og oppbevaring av bildekk

Styret har bestemt at parkering av motorsykler og oppbevaring av bildekk skal skje i området rundt vanntanken i kjellerens syd-hjørne.   Våre parkeringsplasser er ikke store nok for lagring av bildekk eller for parkering av motorsykler innenfor eller utenfor markert parkeringsplass. Vi må også vise hensyn til våre naboer og unngå utilsiktede skader på bilene.   

Les mer

Elbil – Elaway

Elaway er firma som tar seg av abonnement på elbilladere i borettslaget. Vi har mottatt denne informasjonen fra Elaway: Elaway tar seg av blant annet drift, fakturering og ladehjelp ved behov. Elaway har allerede sendt ut en egen e-post og SMS om dette til brukere som har registrert seg med et abonnement hos oss. For…

Les mer